Rapport nr 12

Uppsala Senioruniversitet - en framåtblick

Rapport från USU:s Visionsgrupp 2011


Ladda ner som pdf-fil

Rapporten presenterar resultatet av den arbetsgrupp som 2011 arbetat med att ta fram en framtidsvision för Senioruniversitetet. Mot bakgrund av senioruniversitetets historia och den demografiska utvecklingen med den snabba ökningen av USU:s medlemstal fann visionsgruppen bl.a. att innehållet i verksamheten kunde breddas med exempelvis flera serier och cirklar inom naturvetenskap, juridik och samhällsvetenskap. Verksamheten bör även framgent karaktäriseras av hög kvalitet såväl i innehåll som i genomförande. Gruppen fann också att de sociala kontakterna med medlemmarna bör utvecklas och att distansutbildning inte var aktuell.
 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du har bytt adress eller E-postadress?
Gå in under Anmälan - Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Vi skickar ibland ut påminnelser och information om resor med restplatser via E-post.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmastero@ousu.se

2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 22 maj 2014 13:29