Rapport nr 13

Kvinna och konstnär

Rapport från studiecirkel om kvinnors konst 2010


LADDA NER SOM PDF-FIL

Den kända konstvetaren och medlemmen i Uppsala Senioruniversitet (USU) Barbro Werkmäster har ensam eller tillsammans med andra utgivit ett antal böcker om bl.a. kvinnor och konst. Inom USU har hon lett studiecirklar om kvinnliga konstnärer. Deltagarna i den studiecirkel hon ledde höstterminen 2010 har under hennes ledning presenterat en rad kvinnliga konstnärer, de flesta av dem tämligen okända för en större allmänhet. Rapporten visar vad ”amatörforskare” kan förmå under en entusiastisk och entusiasmerande lärares ledning. Texterna och bilderna lockar till fortsatta studier.

 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du har bytt adress eller E-postadress?
Gå in under Anmälan - Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Vi skickar ibland ut påminnelser och information om resor med restplatser via E-post.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmastero@ousu.se

2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 9 februari 2016 19:42