USU:s rapportserie


Rapportgruppens medlemmar framgår av avsnittet "Funktionärer".
Till varje rapport finns en sammanfattning som nås via länk i rapportens titel. Vissa rapporter kan laddas ner som pdf-filer. Flera rapporter kan också beställas från Sekretariatet mot en kostnad + porto.

RapporterRapport från en forskningscirkel inom Uppsala Pensionärsuniversitet.
Av Maj Aldskogius, Ragnar Bergling och Nils Hellzén. 2001
Pris 50 kr + porto.

Redovisning av ett studiecirkelarbete höstterminen 1999 - vårterminen 2000.
Cirkelledare: Per Malmberg. 2002
Pris 60 kr + porto.

Rapport från två studiecirklar hösten 2001 sammanställd av cirkelledaren Maj Aldskogius. 2002.
Pris 60 kr + porto.

Rapport från ett idéseminarium i Uppsala den 27 augusti 2003 anordnat av FoU-centrum äldre och Uppsala Pensionärsuniversitet i samarbete med SPF och PRO Uppsala .
Sammanställd av Maj Aldskogius, Birgitta Hedman och Rune Hedman. 2003.
Pris 30 kr + porto.

Sammanställd av Hans Aldskogius, Maj Aldskogius, Ragnar Bergling, Birgitta Hedman och Rune Hedman. 2004.

Rapporten innehåller tre föredrag som hölls vid seminariet i anslutning till Uppsala Pensionärsuniversitets 25-årsjubileum, jämte välkomstord av Pensionärsuniversitetets ordförande. docent Ragnar Bergling. 

Pris 100 kr + porto


Papperskopia pris 100 kr + porto 

Pris 50 kr + porto.

Pris 100 kr + porto.

14. Äldres rätt till lika villkor i samhället. Ett forskningsorienterat projekt inom Uppsala Senioruniversitet. Författare: Maj Aldskogius, Alice Rinell Hermansson och Björn Odin. Uppsala  2012. Pris 50 kr + porto.  

15. ”Tag och skriv." Tjugo år med Uppsala Senioruniversitets Skrivarstuga. Författare: Kia Sjöström. Uppsala 2012. Pris 100 kr + porto.

16. Entusiasm och engagemang.Språkcirklar vid Uppsala Senioruniversitet. Uppsala 2013. Papperskopia pris 50 kr + porto.

17. Equal Opportunities for Senior Citizens. Report from a conference.     Uppsala 2013. Papperskopia pris 50 kr + porto.

18. Uppsala Senioruniversitet 35 år, Åren 2009–2014. Uppsala 2014. Papperskopia pris 40 kr + porto. 

19. Fokus på Mellanöstern.  Uppsala 2015.
Papperskopia pris 100 kr + porto

Papperskopia pris 100 kr + porto

Paperskopia pris 100 kr + porto

22. Utbildning på äldre dagar redovisar den svenska delen av EU-projektet EduSenNet, ett samarbete mellan Uppsala Senioruniversitet och sex andra europeiska senioruniversitet. Syftet med rapporten är att ge ett faktaunderlag för förbättringsåtgärder inom USU. Man har undersökt medlemmarnas synpunkter på programutbud, förutsättningar och hinder för att delta i olika aktiviteter. I rapporten görs även jämförelser med situationen i övriga deltagande länder.

Rapporten kan laddas ner som en pdf-fil.  Rapport 22 PDF
En papperskopia kan också beställas från Sekretariatet mot en kostnad om 100 kr + porto.

Nyheter

2018-05-03

Den aviserade EduSenNet-rapporten är tyvärr försenad och kommer i tryck först till hösten.


2017-10-14

Rapport Nr 21

"Från Big Bang till människa"

 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du har bytt adress eller E-postadress?
Gå in under Anmälan - Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Vi skickar ibland ut påminnelser och information om resor med restplatser via E-post.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmastero@ousu.se

2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 1 november 2018 08:57