Studiecirklar våren 2019


USU bedriver studiecirklar i ett flertal ämnen och lokaler runt om i Uppsala.

I programmet nedan finns en beskrivning av de olika cirklarna, ledare (se bilder här), tider och lokaler.

Hur anmäler man sig? Se flik Anmälan - Anmälan till serier och cirklar och Anmälan - Regler för deltagande.
Varje cirkelträff omfattar 2x45 minuter, där ej annat anges.

RELIGION, FILOSOFI OCH HISTORIA. Cirkel nr 21-22 (Läs här)

LITTERATUR, KONST OCH MUSIK. Cirkel nr 23-36 (Läs här)

SAMHÄLLSVETENSKAP. Cirkel nr 37-42 (Läs här)

NATURVETENSKAP, TEKNIK OCH MEDICIN. Cirkel nr 43-49 (Läs här)

SPRÅK. Cirkel nr 50-109 (Läs här)
Självbedömningstablå för språk, se här
Folkuniversitetets språktest, se här

Innehåll
21 Tro och vetande genom seklerna
22 Fem medeltida kyrkor i Uppland med omnejd
23-24 Västafrikanska författare
25-26 Selma Lagerlöfs Mårbackatrilogi
27-29 Skrivarstuga
30 Skriv ditt liv
30,5 Skriv ditt liv, fortsättare
31 Poesilek på allvar
32-33 Akvarellmålning
34 Livets mysterium i psalmens värld
35 Musikhistoria i sex kapitel. Musiklyssnarcirkel
36 Sjung ut! Körsång med Goldsingers
37 Uppsalas gatunamn genom tiderna
38 Åt vilket håll kommer EU att utvecklas?
39 Estland – okänt nära grannland
40 Kina – språk, kultur och samhälle
41-42 Tanzania – en spännande historia
43 Mineralogi
44 Astrofysik för den som har bråttom
45 Floristik
46-49 Fåglar under våren
50-51 Arabiska
52-55 Engelska
56-69 Franska
69,5 Grekiska
70-79,5 Italienska
80-85 Latin
86 Latin och grekiska i naturvetenskaperna
87 Nordsamiska
88-89 Ryska
90-100 Spanska
101 Svenskan i förändring
102-109 Tyska

Ändringar/Nyheter

Nr 69,5 Grekiska 6:e terminen (Ny cirkel)

Nr 75,5 Italiensk konversation A2–B1, Gr. 2 (dubblering av Nr 75)

Nr 79,5 Italiensk konversation B2–C1, Gr. 2 (dubblering av Nr 79)

Cirkel 35, Musikhistoria: 5 april Maurice Ravel. Tid: ... 25/1-5/4

Cirkel 36, Sjung ut, rättelse:
Tid: Onsdagar varje vecka 23/1-24/4

Cirkel 41, Tanzania Grupp 1 är inställd

Cirkel 44, Astrofysik, rättelse: Lokal: ... Rosettasalen ... 24/1, 7/2

Cirkel 45, Floristik, rättelse: Avgift: 600 kr

Cirkel 104, Tyska noveller är inställd
 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du har bytt adress eller E-postadress?
Gå in under Anmälan - Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Vi skickar ibland ut påminnelser och information om resor med restplatser via E-post.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmastero@ousu.se

2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 20 januari 2019 14:05