Tisdagsföreläsningar våren 2019

Tisdagsföreläsningarna är fritt tillgängliga för de medlemmar som har betalt årsavgiften. Medlemskort uppvisas.

Tid: Tisdagar jämna veckor kl. 13.15 till cirka 14.30.
Lokal: Missionskyrkans kyrksal, S:t Olofsgatan 40. Kom i god tid för att vara säker på att få plats. Salen får av brandsäkerhetsskäl inte överbelastas.

Tisdagsföreläsningarna filmas så att Senioruniversitetets medlemmar kan titta på dem på www.usu.se under två veckor efter respektive föreläsningstillfälle.

22 januari
Lotta Knutsson Bråkenhjelm.
Evolutionen och Gud – vad är rationellt att tro?
Gästvärd: Jan Fagius
Lokal: Missionskyrkans kyrksal, S:t Olofsgatan 40 Kl. 13.15

5 februari
Lennart Dencker
Rädslan för kemikalier – är den motiverad?
Gästvärd: Eva Willén
Lokal: Missionskyrkans kyrksal, S:t Olofsgatan 40 Kl. 13.15

19 februari
Anders Wijkman
Den perfekta stormen – hur tackla utmaningarna inom politik, ekonomi, social sammanhållning, ekologi och teknologi?
Gästvärd: Bo Höistad
Lokal: Missionskyrkans kyrksal, S:t Olofsgatan 40 Kl. 13.15

5 mars
Stefan James
100 000 slag per dygn – om hjärtats styrka och svagheter.
Gästvärd: Jan Fagius
Lokal: Missionskyrkans kyrksal, S:t Olofsgatan 40 Kl. 13.15

19 mars
Lennart Tonell
”Varför blir det på detta viset?” Vem styr vem i samhällsbyggnad och på vilket sätt?
Gästvärd: Gunnel Forsberg
Lokal: Missionskyrkans kyrksal, S:t Olofsgatan 40 Kl. 13.15

2 april
Anna Nordlund
Selma Lagerlöf – modern och samhällsmedveten.
Gästvärd: Ingrid Åberg
Lokal: Missionskyrkans kyrksal, S:t Olofsgatan 40 Kl. 13.15

16 april
Elisabet Stoltz Niklasson
Clara Schumann 200 år – vittberömd pianist, tonsättare, maka och mor.
Gästvärd: Jan Fagius
Lokal: Missionskyrkans kyrksal, S:t Olofsgatan 40 Kl. 13.15

14 maj
Bo Rothstein.
Korruption som samhällsproblem.
Gästvärd: Maths Isacson
Lokal: Missionskyrkans kyrksal, S:t Olofsgatan 40 Kl. 13.15

Presentation av tisdagsföreläsare våren 2019


Lotta Knutsson Bråkenhielm, med en bakgrund som gymnasielärare i filosofi, religion och svenska, har varit knuten till teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Hon har intresserat sig för relationen mellan (natur) vetenskap och religion/livsåskådning, och disputerade 2016 med avhandlingen Religion – evolutionens missfoster eller kärleksbarn? Kognitionsvetenskaplig religionsforskning och dess relevans för religiösa trosföreställningars rationalitet. Hennes föreläsning kommer att anknyta till innehållet i avhandlingen och beröra frågor som: vilka konsekvenser för en hållbar religiös tro har vetenskapliga religionsförklaringar?

Lennart Dencker är professor emeritus i toxikologi. Efter veterinärmedicinsk grundutbildning knöts han till farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet, var en period även dess dekanus, och har varit i ledning för vetenskapsområdet medicin och farmaci. Hans forskning har berört läkemedel och miljökemikalier, bland annat deras distribution i kroppen hos försöksdjur, deras överföring till embryo och foster och samband med fosterskador. I början av 2018 utgav han boken Inte så farligt som många tror – katastrofer och svensk kemofobi.

Anders Wijkman är författare och samhällsdebattör samt tidigare politiker, och då ledamot i Europaparlamentet för KD. Wijkman har varit generalsekreterare för Svenska Röda Korset och Naturskyddsföreningen samt chef för Styrelsen för u-landsforskning (SAREC). Wijkman blev utsedd till biträdande generalsekreterare i FN:s utvecklingsprogram (UNDP), med uppgift att integrera sociala och miljömässiga hänsyn inom utvecklingspolitiken. Wijkman har engagerat sig mycket i arbetet för att förändra ekonomiska ramverk, med syftet att minska spänningen mellan en snabbt ökande global ekonomi – och befolkning – och naturen. Utmaningen är att förändra ekonomins ramverk så att sociala och ekologiska målsättningar ges prioritet; vidare att kontrollera en finanssektor som släppts helt fri och bidrar till ständigt ökad skuldsättning – med risk för stora kriser – och därtill ägnar sig åt spekulation i tillgångsvärden samt ger klimatkrisen marginellt intresse.

Stefan James är hjärtläkare på Akademiska sjukhuset och ägnar sig framför allt åt kranskärls- och hjärtklaffoperationer. Han är professor i hjärtsjukdomar vid Institutionen för medicinska vetenskaper och vetenskaplig ledare vid Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR), Uppsala universitet. Han är prisad för sin utveckling av behandling vid akut kranskärlssjukdom och för ”banbrytande insatser knutna till svenska kvalitetsregister”, med bl.a. Athena-priset 2015 och Kungliga Vetenskaps-Societetens Thuréus-pris 2018.

Lennart Tonell är universitetslektor på Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet där han forskar och undervisar i samhällsgeografi med inriktning mot samhällsplaneringens teori, metoder och tillämpningar. Han har publicerat böcker om planeringsfrågor, såväl generellt i boken Planeringens grunder som specifikt om Stockholms utveckling. Tonell har särskilt intresserat sig för frågor om vilka mekanismer som styr och vem som bestämmer tillkomsten av stora, kostsamma infrastrukturprojekt, projekt som i många fall står i konflikt med såväl globala som nationella miljömål. Hans föreläsning kommer att problematisera relationens makt, rationalitet och demokrati utifrån några planerade och realiserade exempel.

Anna Nordlund är litteraturvetare och universitetslektor i didaktik vid Uppsala universitet. Hon disputerade på avhandlingen Selma Lagerlöfs underbara resa genom den svenska litteraturhistorien. Därefter har hon givit ut flera böcker om författarskapet och arbetat med att förbereda utgivning av Selma Lagerlöfs samlade skrifter. Hon vill visa hur modern och politiskt engagerad Selma Lagerlöf var och hur bilden av henne som en sagotant isolerad på Mårbacka, har skymt detta. Selma Lagerlöfs roll i offentligheten var betydande bl.a. genom hennes roll i rösträttskampen och fredsfrågan. På sitt älskade Mårbacka sökte hon skapa ett mönsterhem som en förebild för den goda staten.

Elisabet Stoltz Niklasson har varit organist och körledare i Danmarks församling, Uppsala, i Kalmar och de senaste 21 åren i Mariakyrkan, Växjö. Numera är hon frilansande musiker med förkärlek för ensemblemusicerande. Hon har ett alldeles speciellt förhållande till Clara Schumann. Bor sedan pensioneringen mestadels på en avstyckad gård med goda möjligheter till fortsatt musicerande i den f.d. sädestorken som numera är en mindre konsertlokal vid namn Ladhalla och rymmer såväl orgel som flygel.

Bo Rothstein innehar sedan 1994 August Röhss professur i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han har därtill haft en professur i Oxford samt gästforskat på universitet i USA och Australien. Hans senaste bok är Making sense of corruption utgiven av Cambridge University Press. Bland hans böcker på svenska kan nämnas Vad bör staten göra, Den korporativa staten och Den socialdemokratiska staten. Tillsammans med Sören Holmberg grundade han år 2004 Quality of Government Institute vid Göteborgs universitet. Han är sedan 2012 ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.


Programändringar

 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du har bytt adress eller E-postadress?
Gå in under Anmälan - Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Vi skickar ibland ut påminnelser och information om resor med restplatser via E-post.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmastero@ousu.se

2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 19 mars 2019 09:09